milströms

Besiktning av färdskrivare – så bokar du

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 måste alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU vara utrustade med färdskrivare.

Enligt artikel 23.1 i förordning (EU) nr 165/2014 måste färdskrivare regelbundet genomgå besiktning av auktoriserade verkstäder, och detta ska ske minst vartannat år.

Det är transportföretagets ansvar att se till att färdskrivare besiktas regelbundet. Besiktningen måste utföras senast 24 månader efter installation eller efter föregående besiktning. Du måste välja en ackrediterad färdskrivarverkstad för att utföra besiktning och eventuell reparation av färdskrivarna.

Så går en besiktning till

Besiktning av färdskrivare utförs när fordonet är stillastående. Vanligtvis kan du välja att få färdskrivaren besiktad under helger för att minimera fordonens stillastående och därigenom undvika påverkan på arbetsflödet.

Besiktning av färdskrivare kan utföras direkt på plats hos kund, vilket innebär att auktoriserade verkstäder kan komma till din verksamhet, lager eller där fordonen står parkerade för att genomföra besiktningen.

Du kan boka besiktning här >

Frågor och svar om färdskrivare

Färdskrivare besiktning hur ofta
Besiktning av färdskrivare ska ske varje 24 månader.

Besiktning färdskrivare pris
Priserna kan variera beroende på vilket auktoriserat företag du väljer som ska utföra besiktningen. Resekostnader ingår i priset.

Hur länge får man köra med trasig färdskrivare
Om färdskrivaren går sönder måste du manuellt registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast). Det ska göras på baksidan av utskriftspappret från färdskrivaren, ett diagramblad eller annat papper. Du ska inkludera alla uppgifter som normalt skulle ha registrerats av färdskrivaren, samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Denna dokumentation måste du ha med dig under de kommande 28 kalenderdagarna för eventuell inspektion, och transportföretaget ska spara den i minst ett år.

Glömt förarkort i färdskrivaren över natten
Om man glömmer att registrera slutdestinationen vid uttag av kortet kostar det 4 000 kronor.

Informationslänkar om färdskrivare

Vilka färdskrivare finns det?

Färdskrivare regler

Viktig länk om regler gällande färdskrivare:

Färdskrivare regler >

Insikter

Besiktning hyllställ

Här kan du boka och ta del av mer information om besiktining av hyllställ. Enligt lagen är det obligatoriskt för alla företag att säkerställa att