milströms

Besiktning av pallställ – viktig information

När du ska besikta pallställ är det viktigt med en professionell besiktning av godkända aktörer. Det finns flera säkerhetsmässiga fördelar med att regelbundet utföra noggranna besiktningar.

När du tar ansvar för säkerheten på ert lager bidrar det till att skapa en trygg arbetsmiljö för personalen och alla besökare. Genom att regelbundet utföra besiktningar minskar risken för olyckor och skador avsevärt. En effektiv säkerhetskultur påverkar också förtroendet hos leverantörer, kunder och andra besökare, vilket kan bidra till ökad produktivitet och ett bättre företagsrykte.

Genom att vara proaktiv med säkerhetsåtgärder kan man även förebygga ekonomiska förluster och juridiska problem som kan uppstå till följd av olyckor eller incidenter på lagret.

Tänk på företagets anseende

Att upptäcka skador tidigt förebygger olyckor, minskar kostnaderna för reparationer och förlänger livslängden på ställaget. Det stärker också företagets rykte att ta hand om både verksamhetens och personalens välmående.

Företagets rykte är dess anseende och uppfattning bland allmänheten, kunder, leverantörer, och andra intressenter. Ett gott rykte byggs på flera faktorer, inklusive företagets prestanda, kvaliteten på produkter och tjänster, hur det behandlar sina anställda och hur det hanterar miljö- och samhällsansvar, och synnerligen säkerheten.

Krav på en säker lagermiljö

Enligt lag är det ett krav att alla företag säkerställer att deras anställda arbetar i en trygg lagermiljö med säker utrustning, både vid nyinstallationer och befintliga lager.

Den lagstiftning och vägledning som berör dessa krav är:

  • Arbetsmiljöverket, AFS 2006:4
    A 3:2 utökade krav på säkerhet för pallställ och andra lagerställ

A 3.2 Pallställ och andra lagerställ

Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd. 

  • Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
  • Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Hur ofta behöver pallställ besiktigas?

Enligt branschstandarder och säkerhetsföreskrifter rekommenderas att pallställ genomgår en professionell besiktning minst en gång om året. Detta garanterar att de fortsätter att vara säkra för användning.

Insikter

Besiktning hyllställ

Här kan du boka och ta del av mer information om besiktining av hyllställ. Enligt lagen är det obligatoriskt för alla företag att säkerställa att