milströms

Besiktning hyllställ

Planerar du att få dina hyllställ besiktade? Läs viktig information.

Här kan du boka och ta del av mer information om besiktining av hyllställ. Enligt lagen är det obligatoriskt för alla företag att säkerställa att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö med säker utrustning.

När du ska beställa en besiktning av hyllställ är det särskilt viktigt att du använder dig av professionella besiktningsmän som är godkända aktörer. Detta säkerställer att du får en noggrann och pålitlig bedömning av hyllställens säkerhet.

Fördelar med besiktning av hyllställ

Det finns många fördelar med besiktning av hyllställ, särskilt de säkerhetsmässiga. När du regelbundet får dina hyllställ besiktade förebygger du olyckor på arbetsplatsen. Du minskar också reparationskostnader och förlänger hyllställens livslängd.

När besiktningar av hyllställ regelbundet utförs säkerställer det en trygg arbetsplats där både anställda och besökare kan känna sig säkra och trygga. Detta är av avgörande betydelse för att främja en säker arbetsmiljö där alla kan utföra sina uppgifter utan oro eller osäkerhet.

Tillämpligt regelverk vid besiktning av hyllställ

Här kan du ta del av mer information om besiktning av hyllställ och vilket tillämpligt regelverk som är gällande.

Den lagstiftning och vägledning som berör dessa krav är:

  • Arbetsmiljöverket, AFS 2006:4
  • A 3:2 utökade krav på säkerhet för pallställ och andra lagerställ

Krav

Arbetsmiljöverket ställer inga specifika krav på att just hyllställ ska genomgå besiktning. Istället ställer Arbetsmiljöverket kravet att anställda ska arbeta i en säker lagermiljö. En säker arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket innebär att arbetsplatsen ska vara utformad och organiserad på ett sätt som uppnår en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller grundläggande regler för hur arbetsgivaren ska planera, genomföra och utvärdera sitt arbetsmiljöarbete. Syftet är att förhindra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen samt att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

Länkar:
Boka besiktning av hyllställ >
Arbetsmiljölagen – med kommentarer > (PDF)
Arbetsmiljöarbete och inspektioner >

Insikter

Besiktning hyllställ

Här kan du boka och ta del av mer information om besiktining av hyllställ. Enligt lagen är det obligatoriskt för alla företag att säkerställa att