milströms

Besiktning av färdskrivare – så bokar du

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 måste alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU vara utrustade med färdskrivare. Enligt artikel 23.1 i förordning (EU) nr 165/2014 måste färdskrivare regelbundet genomgå besiktning av auktoriserade verkstäder, och detta ska ske minst vartannat år. Det är transportföretagets ansvar att se till […]