milströms

Besiktning hyllställ

Här kan du boka och ta del av mer information om besiktining av hyllställ. Enligt lagen är det obligatoriskt för alla företag att säkerställa att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö med säker utrustning. När du ska beställa en besiktning av hyllställ är det särskilt viktigt att du använder dig av professionella besiktningsmän som […]