milströms

Så bokar du besiktning av pool

Här kan du ta del av information om hur det går till när man besiktar en pool och när du ska göra det.

För att ta reda på om poolen är funtionsduglig är det viktigt att göra en funktionsbesiktning som också kallas statusbestiktning. Detta klargör tillståndet på din pool samtidigt som den identifierar eventuella fel, brister och potentiella riskområden

När du gör en statusbesiktning får du råd om eventuella åtgärder som kan vara nödvändiga att utföra och vägledning genom hela processen. En statusbesiktning av pool är särskilt viktigt för dig som vill rätta till problem i ett tidigt skede.

Osynliga skador i poolen

Det är av yttersta vikt att regelbundet besikta pooler, även när skador inte syns med blotta ögat. Pooler som har dolda skador kan utgöra en allvarlig risk för människor som använder dem. Till exempel kan spruckna eller lösa keramikplattor på poolens botten eller sidor orsaka skärskador eller andra skador på simmare, särskilt om de inte märks i tid.

En välskött pool, oavsett om det är i en simhall eller utanför en villa, ger en förbättrad upplevelse för sina användare. Det ökar säkerheten vid poolanvändning.

Hur ofta besiktningar utförs

Beroende på poolens användning är det viktigt att överväga hur ofta besiktningar ska göras. Desto oftare och ju fler människor som använder poolen, samt dess slitagepåverkan och läge, om den är placerad utomhus eller inomhus, bör en särskild bedömning göras över hur ofta besiktning bör ske.

Exempel på pooler som besiktas är privatägd pool, kommunal pool, tävlingsbassänger, offentliga pooler och bassänger, simhallar och simanläggningar.

Besiktning efter poolbygget

Efter att ha byggt en pool är det viktigt att utföra en besiktning för att säkerställa att leverantören av bygget har installerat allt korrekt och att poolen är säker att använda. Besiktningen hjälper till att identifiera eventuella brister som kan behöva åtgärdas innan användning.

Genom att noggrant utföra en besiktning kan man säkerställa att poolen uppfyller alla krav och att den är säker för alla som ska använda den.

Länkar
Boka besiktningsgenomgång av pool här >

Insikter

Besiktning hyllställ

Här kan du boka och ta del av mer information om besiktining av hyllställ. Enligt lagen är det obligatoriskt för alla företag att säkerställa att